SNČJ
adjutant m. (adjutant, adjotant, aditant)
pobočník, zprav. vojenský: bl jeho adjutantem Prostějov PV; aditant Miletín JC; adjotant vých. Prostějovsko; adjutant Mistřice UH
PSJČ; SSJČ
Kn