SNČJ

2. 2. 2016 byla zpřístupněna první veřejná testovací verze Slovníku nářečí českého jazyka. Uživatelé mají k dispozici Heslář (soupis všech heslových slov; umožňuje vyhledávání a zobrazování příslušných hesel) a Rejstřík (inventář podob/variant zaznamenaných v závorce heslového záhlaví; umožňuje vyhledávání a zobrazování příslušných variant). Verze se bude nadále aktualizovat a doplňovat. Podněty jsou vítány na adrese dialekt@iach.cz. Nové doklady nebudou do slovníku vřazeny automaticky, ale až po náležité dialektologické revizi.