SNČJ
ausvajtunk m. (ausvajtunk)
horn. vyrubaný pilíř: ausvajtunk Kladensko
Kn