SNČJ
apsecágl m. (apsecágl)
truhl. ruční pilka s jemnými zuby: apsecáglem se apsecovali šlice Velký Bor KT
Kn