SNČJ
apsecka f. (apsecka)
truhl. ruční pilka s jemnými zuby: tolle řezať pude líp apseckou Loužnice JN
Kn