SNČJ
ajgenbana f. (ajgenbana)
horn. tyčový brázdicí stroj: ajgenbana Karviná KA
Kn