SNČJ
čučkař m. (čučkař, ččkař)
1 mor expr. neschopný, neobratný člověk: dď von to nespravi, je to takové ččkař Lipová PV; z ňeho ňigdá ňidz nebude, takové je to čučkař Rašovice VY; čučkař Kobylí BV, Uherskohradišťsko, Rožnovsko 2 expr. (při hře v karty) podvodník; taškář: čučkař Mistřice UH
Ši