SNČJ
agácie f. (agácije)
bot. trnovník akát (Robinia pseudoacacia): agácije Kladsko
Kn