SNČJ
agácie f. (agácije, agácija)
bot. trnovník akát (Robinia pseudoacacia): agácije Kladsko; agácija vých. Prostějovsko
Kn