SNČJ
adjustýrunk m. (adjustíruňk)
voj. vojenská výzbroj: adjustíruňk Mistřice UH
Kn