SNČJ
akcizák m. (akcizák, akcízák)
výběrčí mýta, potravní daně: na nádraži stával taki dicki akcizák Kladno KL; akcizák Mysletín PE, Prostějov PV; akcízák Chodsko
PSJČ; SSJČ
Kn