SNČJ
autodrožka f. (autodroška)
automobilová drožka, taxi: dal se dovíst autodroškou Úlibice JC
SSJČ
Ši