SNČJ
ale II part. (ale, ále, hale, hále, nale, nále)
1 cúz podivová: ale jakí bili kliďasi! Držkov JN; klucí, vi ste hale rospustove! Chodská Lhota DO (Chodsko); ta žencká, to je ale pořádní řablo! Paseky PI; ti máš ale kukuč! Svojanov SY (Starý Svojanov); vite, tetka, že náš Franta je uš kaprál? – Ale to se poďivéme! Nové Syrovice TR; cupak je tu hale za chlapa? Lažany BK; to je ale krásní ďecko! Slavkovsko-Bučovicko; ale to sú pjekné prasátka! Blatnice pod Svatým Antonínkem HO; nále nadž mňe to fčílkaj neseš? Pašovice UH; nale kaj šče se tu vzali? Studénka NJ; to je ale macato baba! Raškovice FM 2 cúz zdůrazňovací, zesilující: staň! Ale hnet! Vysoké nad Jizerou SM; a pekli sme chlebi doma taki. Ale to bil chleba! Horní Branná SM; ale pálí, ta potvora! Mrákov DO; sem to hale lída, zasijc sem si nekoupjila ti kvasňice! Chodsko; ale mu u súdu zavaříł! Blatnička HO; ale saz najédł! Vsetínsko; ale vyťupał nam ňeska ten mras! Frýdlant nad Ostravicí FM 3 namítací: ale no deť j ji ňic neuďelm, j jim jo dm Nosislav BO; ale je to ješče horki! Buková PV; ale von je tze nemocné! Malé Hradisko PV; ale t střešňe só jš červavi! Lipová PV (Seč) 4 cúz odmítací: ďi uš! – Ale! Náchodsko; ale nepud! Lipová PV; ale dé pokuj! Malé Hradisko PV; řekňi mje to! – Ále! Stachy PT; dal bes mi kósek? – Hále! Nové Syrovice TR; daj mi kusek! – Ale! Frenštát pod Radhoštěm NJ; a pošleš mu to? – Ale gde! Pecka JC; hale kuš, to je nemožná vjec! Mrákov DO; copa vo to, za mlada sem bijval kúřák, hale depa íčko! Chodská Lhota DO; Marťin jen se tag zvoňít, hale hdešpa práce! Chodsko; u Bróčku maji dvojčata, vite to? – Ale ďite! Nové Syrovice TR; Mařena pré se bude vdávat. – Ale ďi, keho si bude brat? Slavkovsko-Bučovicko; ale cobi, diť on nebude ňic chcet, nasňídal se Kobylí BV; a ten dochtor néňi? – Ale coby! Lutonina ZL; pojedež-i do teho Kotvaldova? – Ale gdeby! Jasenná ZL; a ten Ščepán ostáł f téj Ameryce? – Ále de! Lhota u Vsetína VS; ale hde, co ťe nemá Kelečsko; ale ba, doma budžeš sedžeč! Štítina OP; hodňe sťe se vydał s peňes – Ale gďepak! Frenštátsko; je tu ťeplučko! – Ale baj! Frenštátsko; viťe, gdo ja sem? – Ale kataď ňi! Frýdlant nad Ostravicí FM; hale hono! Chodsko; hale hdepa! Chodsko; ale gďeťeš! Štramberk NJ 5 ◘ souhlasná: prosim vás, nemáte dřevenej volej? – Ale jo, mam Držkov JN; ale dobře, dobře Žinkovy PM; ale ja, co bde možni, ďelá se Hluchov PV; možu iť? – Ale bajže Frenštátsko; ale baj Frenštátsko 6 varovací, upozorňovací, vyhrožovací: ale nesmíš se vráťit! Kladno KL; ale aď neco nezhoďiš! Lipová PV; ale abch to neřekla matce! Malé Hradisko PV; ale přnďi dom z rozmem! Vrbátky PV 7 cúz aproximativní a vyjadřuje přibližnost míry, množství, délky trvání; asi, přibližně: přitách ale štiri pitle pšence Loužnice JN; stateg má ale dvacet korcú Litomyšl SY; uš jim bilo ale štrnác roku Nebužely ME; to huš nejel jeden, hale deset, dvacet vozú Chodov DO; vite, bel sem za klukem ve mjesťe ale přet tédnem Nové Syrovice TR; von mňel hale dvje žebra tade přeraženi Ctidružice ZN; mňele sme počkad hale hoďinu Nosislav BO; kolk ste toho ječmeňe navázal? – No, hale jenom pul kop Vanovice BK; belu tu starí hale dva dňe Blanensko; bl ale štr hoďin Rájec SU; bude tech erteplí ale sedn mňechú Slavkovsko-Bučovicko; Kvjeta Vaňíčkova, tá nás ale dvakrát prohnala Hodějice VY; došli enem ale štiřé Břeclavsko; namłáťili ale padesád metrákú rži Blatnice pod Svatým Antonínkem HO; mňél sem tam ale tři mňechi turkiňe Kyjovsko; zedli ale misu pjerú Uherskohradišťsko; dojeli s koňama ale tři hoďini cesti Uherskohradišťsko; roby u náz zedły ále třy frgále Lhota u Vsetína VS; ale šest tydňi tam pobyła Kobeřice OP; bil tam honem ale pjet neďel Vysokomýtsko; bilo tak ale jedenázd hoďin ve dne Polná JI; tag ale na fúru teho sena može bid na téj húře Uherskohradišťsko; tak sem tam był ale ze třy tydňe lebo štyry, tag ňekerak Větřkovice OP b vyjadřuje nejistotu v tázacích větách; asi: cák ale tomu říkáš? Litomyšl SY; ale co mi to bilo platní? Tismice KO; takovú holku hale hdepa vzít? Chodsko; hdepak ale ste bl? Rájec SU (nejistota); hdepag hale dete? Vanovice BK; jak to dopadne hale? Mm si te vrata nechat vodevřeni, nebo mm zavřit? Nosislav BO; esi pak se ale u nás staví na kósek řeči? Slavkovsko-Bučovicko; co bude ale ďelat? Kyjovsko; kolig je ale hoďin? Vnorovy HO; gde to ale vzáł? Vsetínsko; dávajou-li ale pozor? Kelečsko; gdo mu to ale poraďíł? vých. Morava 8 uvozuje vysvětlovací odpověď na otázku: co ďeláš? – Ale chistám se akorád do pola Slavkovsko-Bučovicko; co se ťi stalo? – Ale položila sem si tadi núš a uš je f sakrech Slavkovsko-Bučovicko; daleko? – Ale enom ku kmucháčkom Botkom! Uherskohradišťsko; co sa sm’ejete? – Ale toď Mařy Vsetínsko
● ti máš furd enom samé ale Blatnička HO – odporuješ
PSJČ; SSJČ
Ši