SNČJ
alzo part. (alzo)
vybízecí; tedy: alzo sósetko, gdi si plesknem na to krávo? Nové Syrovice TR; tag zétra bude to kolo hotovi. – No tak alzo Láz TR
Kl