SNČJ
atlet m. (atlet, atlét)
1 sportovec provozující atletiku: fšichňi si misleli, jakej já sem atlet teda, jak vrhám tou koulej Radčice JN 2 silák: to s atlet? Soplem b ťe jeden přerazl Cholina OL; atlet Kutná Hora KH, Lužany PM (Zelené)
● ten má krg jag nejakí atlét Mistřice UH – silný, svalnatý
PSJČ; SSJČ
Kb