SNČJ
aristokrat m. (aristográt)
šlechtic, urozený člověk: to vite, taková paráda tenkrát, sami hlaváči, aristográťi Nové Syrovice TR
● ten Honza si vešlapuje jako aristográt Nové Syrovice TR – pyšně
PSJČ; SSJČ (aristokracie)
Kb