SNČJ
arametek m. (arametek)
kdo ze vzpoury proti vrchnosti přepadává a olupuje bohaté, zbojník: arametcy Valašsko
Kb