SNČJ
altán m. (altán)
zahradní domek, besídka: zahraňňi nářaďi dávám přez zejmu túle do altánu Loužnice JN; f Prosťejovje majó pjekné dřevjené altán, kósek od ďivadla Brodek u Prostějova PV
→  altánek m. (altánek, haltánek) dem.: poť, Anče, sennem si do altánku a tam budeme celímu sjetu z voči Bozkov SM; Eminka seďala zrona ch altánku a čtla Pecka JC; vilezla na ten haltánek a koukala po teh hochách Boháňka JC; altánek Jemnicko; obrázeg nísfjeťíši Trojice na konco zďi za zámeckim altánkem Velký Týnec OL
PSJČ; SSJČ
Kb