SNČJ
augustinián m. (agstiniján, agostiňiján)
člen mnišského řádu sv. Augustina: dš prelád agstinijánu ze Štemberka stavjel zámek Výšovice PV; agostiňiján vých. Prostějovsko
PSJČ; SSJČ
Kb