SNČJ
aktuální adj. (aktuálňí, aktojálňi)
v dané době živý, důležitý, vzbuzující zájem: to bili takoví aktuálňí filmi Radotice TR; aktojálňi vých. Prostějovsko
PSJČ; SSJČ
Kb