SNČJ
aktuálný adj. (aktualny)
v dané době živý, důležitý, vzbuzující zájem, pozornost: aktualny Jablunkov FM
Kb