SNČJ
armál m. (armál)
obuv. lihové černidlo na boty: vokopaní boti natřu armálem a pak nakrémuju Brno BM
Kn