SNČJ
akordant m. (akordant)
dělník mající úkolovou práci: akordant Příbram PB
SSJČ
Kn