SNČJ
amerikán m. (amerikán, amerykán, hamerikán)
1 expr. otužilec: to je takové amerikán, von be v zimje bes košile choďel Nové Syrovice TR 2 odrůda brambor: hamerikán Chodsko 3 mlýn tzv. americké konstrukce: Strnadel sy pořejďił amerykána Kelečsko; amerikán Rožďalovice NB 4 řem. druh malého ručního hoblíku: m tem hoblik řikáme amerikán Konice PV; amerikán Podkrkonoší, Mohelno TR 5 obuv. druh obuvi: amerikáni Benešov nad Černou CK (Děkanské Skaliny)
PSJČ; SSJČ; SPJČ (AMERIKÁN)
Kn