SNČJ
abrahámoviny f. plt. (abrahámovini, abrahámovin)
padesáté narozeniny: tag von uš teda mňel abrahámovini Kladno KL; na svi abrahámovin ďelal velké haldamáš Náklo OL (Mezice)
SSJČ
Kn