SNČJ
aktiv m. (aktiv, aktív)
voj. činná vojenská služba: diš sem tenkrát slóžil f aktivo, to bela jiná vojna neš neska Nové Syrovice TR; aktíf Blatnička HO
SSJČ
Kn