SNČJ
alarm m. (alarm, alárm)
cúz poplach; rozruch: co to u váz bilo fčerá za alarm, to se zase mlaďí schňipli? Držkov JN; hasiči tróbil alárm Protivanov PV; huřelu a zvuňili alarm Blanensko; a hunym křičeli na alarm Bukovec FM; alarm Mistřice UH, Valašsko
PSJČ; SSJČ
Kn