SNČJ
asentýrka f. (asentírka, asentýrka)
vm voj. vojenský odvod: asentýrky były v Hraňicých Kelečsko; asentírka Uherskohradišťsko
PSJČ; SSJČ
Kn