SNČJ
apcibilda f. (apcybilda)
obrázek, který může být přenesen na jiný podklad, obtisk: apcybildy zme sy nalepovali aj do čýtanek Kelečsko
Kn