SNČJ
aušlok m. (aušlok)
namočený kus látky, který se přikládá na chorou část těla, obklad: strejda mňel velkou horkost, aj s toho dostával fantas, a tag mu dávali studení aušloki celou noc Paseky PI
Kn