SNČJ
auserák m. (auserák)
dozorce: von bil v haresťe auserákem Přeštice PM
Kn