SNČJ
aušus m. (aušus, aušús, ajšus, ajšús)
cúz vadný výrobek, kazové zboží; bezcenná věc: to sou ale krásní šátečki, žánnej aušús! Železnobrodsko; ptala se pana místra, esli ňíťe nebudou ajšús Litomyšlsko; to sme se teda pjekňe napálili, to sme za naše peňíze dostali heskej aušus Kladno KL; prosim vás, ta má vébavo! Taliře samé aušus Nové Syrovice TR; na jarmaku były hromady aušusu Kelečsko; co sy to kupił za koło? Takovny aušus, dyc’ to ňebrz’dz’i Frýdecko-Místecko; ajšus Vsetín VS
SSJČ
Kn