SNČJ
apšaur m. (apšaur, apšaúr, apšauer)
1 člen finanční stráže: apšauřy choďa po ďeďiňe, hledaju tabaček f pucheřyňe Frenštátsko; apšaúr Valašsko 2 expr. zvědavec: ta naša suseda, to je, pane, apšaur! Frenštátsko 3 expr. chytrák: to je ale apšaur! Štítina OP
● litaď jag apšaur Frenštátsko – pobíhat z místa na místo
Kn