SNČJ
apcúg m. (apcuk, apcug, apcúk)
1 srážka z platu: teď diž bude uhli, o jé, to bude zaz velkej apcúk! Kladno KL; vydz’ełam dos’c’, ale mame velke apcugy Ostrava OV (Moravská Ostrava) 2 pivo špatné kvality: apcuk Uherskohradišťsko, Valašsko
Kn