SNČJ
abram m. (abram)
netříděný štěrk z lomu: abram Frenštátsko
Kn