SNČJ
anka f. (anka)
zool. ploštice (Heteroptera): pochcaná anka Hrušová UO; poscaná anka Osík SY
● vázáňí na anku Mrákov DO – vázání šátku pod bradou
Kn