SNČJ
apoštol m. (apoštol, apoštoł, hapoštol, apuštúl)
1 cúz jeden z dvanácti učedníků Kristových nebo šiřitel křesťanství vůbec: pan kaplan se nás fčera ptál v náboženství, kolik je sťatéch apoštolú Slavkovsko-Bučovicko; hapoštol Chodsko; apuštúl Žďár BK; apoštoł Kelečsko, Valašsko; dvanasty apoštoł Jablunkov FM 2 podpěra: apoštol je potpjera k uhňilímu slópu f ploťe Slavkovsko-Bučovicko; zahrátka je potpíraná apoštolama Břeclavsko
● tam jih bilo jak svatejch apoštolú Železnice JI, má ďecek jak apoštolú Slavkovsko-Bučovicko – hodně; stójí tu jak apoštol Slavkovsko-Bučovicko – zcela nehybně; choďijou jag dvá apoštoli Kelečsko – jsou přátelé, pořád spolu
PSJČ; SSJČ; SPJČ (APOŠTOL); SPJMS (APOŠTOL)
Kn