SNČJ
armbant m. (armbant, arband)
šperk nošený na zápěstí, náramek: přyňisła dodom złate předmjety, armbanty, oryngle Bolatice OP; tam były take hromady peňis, złačakuf a fšyckeho, uryngle, arbandy Štěpánkovice OP
Kn