SNČJ
alcna f. (alcna, halcna)
obuv. nástavek na kopyto: diš třeba má ňegdo širší nohu, tak museli použít tagzvaní halcni Olešnice BK; alcna se dává na to kopito, aji diš majó ženskí kostku Brno BM; tá alcna sa dává, aby zvýšiła nárt Valašskokloboucko; alcna Jičín JC; alcny Kelečsko
Kn