SNČJ
almarie f. (almaryja, armaryja, olmaryja, odmaryja, odmaryja), almarij f. (almaryj, armaryj, olmaryj, odmaryj, olmaryj)
zejm. slez skříň, zprav. šatní: mjeł tam v almaryji takove šaty, co mjeł ešče od sluba Kozmice OP; mačyčka mjeli enem olmaryj Březová OP; armaryja Valašsko; almaryja Opavsko; odmaryja Jablunkov FM; olmaryja Jablunkov FM; odmaryja Písek FM; staro olmaryj Český Těšín KA; odmaryj Český Těšín KA; armaryj Starý Jičín NJ
ČJA 5, 246 (almara)
Kn