SNČJ
achtelový (achteloví)
mající velikost 1560 metrů čtverečních: achteloví vinohrat Mistřice UH
Kn