SNČJ
ajbiškový adj. (ajbiškovej, ajbiškowej, ajbiškový)
zhotovený z proskurníku lékařského; vztahující se k proskurníku lékařskému: esli máš kašel, tak si kup ajbiškowí cukrátka Železnobrodsko; ajbiškoví certle Chrudim CR; ajbiškové cukrové Vsetínsko
Kn