SNČJ
tihelňák m. (ťihélňák)
výrobce cihel: ťihélňák Vnorovy HO
Šm