SNČJ
auríksl m. (hauríksl)
zool. škvor (Forficula aj.): hauríksl Všekary DO
ČJA 2, 58 (škvor)
Kn