SNČJ
auštelunk m. (auštelunk)
vystavení uceleného souboru předmětů, výstava: ta krava je primovňi, ta be mohla jid do auštelunko Nové Syrovice TR
Kn