SNČJ
apšnycl m. (apšnicl)
krejč. odstřižek látky: apšnicl Humpolec PE
Kn