SNČJ
aj I interj. (aj)
1 vyjadřuje různé pocity, zprav. podivení, překvapení, upozornění nebo zármutek: aj, už holt sem starej chromajzl! Helete ti nohi! Přeštice PM; aj, tebe tak ňekam poslat! Řenče PM (Libákovice); aj, copak je to? Lhota Rapotina BK 2 ◘ vyjadřuje volání na kozu: aj na aj, poť sem Brumov-Bylnice ZL (Brumov)
PSJČ; SSJČ
Kn