SNČJ
ajajum interj. (ajajum)
střm vyjadřuje různé pocity, zprav. podivení, překvapení, upozornění nebo zármutek: ajajum bože múj Morava
Kn