SNČJ
ajaj interj. (ajaj, ajáj)
zejm. zč vyjadřuje různé pocity, zprav. podivení, překvapení, upozornění nebo zármutek: ajáj, takuvá velká ďifče a vona jen bečí a bečí Chodsko; ajaj, ta se vistrojíla Chodsko; ajaj, to už je chłapedz velikej, ten se vyšvihł Kelečsko; ajaj! Velký Bor KT
SSJČ
Kn