SNČJ
ajaja interj. (ajaja)
vyjadřuje různé pocity, zprav. podivení, překvapení, upozornění nebo zármutek: ajaja Boskovice BK
Kn