SNČJ
ach interj. (ach, hach)
cúz vyjadřuje různé pocity, zprav. bolest a zármutek: ach, te ubohá hlavičko Nové Syrovice TR; ach, panenko Marijo, co si počnu? Slavkovsko-Bučovicko; ach, ťi mňel radosť s teho Dolany OL; ach, to była hrouza Kelečsko; ach, ja ňevim, co je to za čłovjeka Ostrava OV (Hošťálkovice); furd říkala ah bože múj Rájec-Jestřebí BK; ach jo Železnobrodsko; ach jeminátko Pecka JC; ach ouvej Nymburk NB; ah bože rozbože Chodsko; ach jéje Chodsko; ach ja Ráječko BK; ▲ hach, což mji níčko bolí srďíčko Chodsko – popěvek
PSJČ; SSJČ
Kn